Kursus toimub koostöös Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu koolituskeskusega.

MINU RAHVARÕIVAS - SÄRGIST SÕBANI

Registreerun

 Uus grupp alustab tööd 2017.a. sügisel!

Aeg:
kell 10.00 - 17.00 

2016 ÕPPEAASTA
10. ja 11. september
8. ja 9. oktoober
19. ja 20. november
17. ja 18. detsember
2017 ÕPPEAASTA
14. ja 15. jaanuar
18. ja 19. veebruar
18. ja 19. märts
22. ja 23. aprill
20 ja 21. mai

Maht: 288 akadeemilist tundi
Hind: 600 EUR (
1 poolaasta 150 EUR)

Kursus toimub Allikamaja koolituskeskuses, Lühike Jalg 6A.

MTÜ Rahvarõivas alustab uut rahvarõivakoolitust. Tule osale ise või kingi sõbrale koolitus kinkekaardiga.

Koolituse sisu:

Koolitus sisaldab teoreetilist ja praktilist rahvarõivaõpet ning rahvakultuurialaseid loenguid. Kursuse käigus valmib üks meeste või naiste rahvarõivaste põhikomplekt. Koolituse lõpus väljastatakse lõpetajatele tunnistus.
Kursus algab septembris 2015 ja kestab kokku kaks õppeaastat. Tunnid toimuvad üks kord kuus nädalavahetusel. Vahepealsel ajal eeldatakse osalejalt iseseisvat tööd. Kursuse põhiosas sisalduvad koolitused on: töö muuseumis, tikkimine ja õmblemine. Lisaks tuleb läbida kohustuslikud lisakursused vastavalt valitud komplektile ning koolituskavale ja soovi korral võib läbida valikkursuseid.
Koolituse käigus valmib osalejal kirjalik töö ja metoodiline materjal. Koolituse läbinutel on võimalik kutsestandardi tingimustele vastavalt (vt. www.rahvaroivad.folkart.ee) taotleda rahvarõiva meistri kutsetunnistust.

Koolitusleping:

Iga kursuslasega sõlmitakse koolituse läbiviimise eel koolitusleping. Leping sõlmitakse tähtajaga 2 (kaks) aastat. Lepingut saab pikendada kursuslase ettepanekul ja poolte kokkuleppel.

Koolituse hind ja maksetingimused:

Põhikursus: 150 € poolaastas
Vajalikud lisakursused: 4 - 4,5 € /akadeemiline tund
Valikkursused : 4 - 4,5 € / akadeemiline tund
Põhikursuse eest tasutakse neljas osas enne iga poolaasta kursuste algust. Vajalike lisakursuste ja valikkursuste eest saab tasuda jooksvalt kogu kursuse vältel, tingimusel, et tasu on laekunud enne tunni toimumist.