Kursus toimub koostöös Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu koolituskeskusega.

MINU RAHVARÕIVAS - SÄRGIST SÕBANI

Registreerun

Särgist Sõbani IV grupp alustas tööd 2017.a sügisel


Aeg:
kell 10.00 - 17.00 

2018 ÕPPEAASTA

TALV- KEVAD

20. - 21. jaanuar

17. - 18. veebruar

10. - 11. märts

14. - 15. aprill

12. - 13. mai

SÜGIS- TALV

15.-16. september

13.-14. oktoober

17.-18. November

1.-2. detsember

Maht: 288 akadeemilist tundi

Hind: 840 EUR (1 poolaasta 210 EUR)

Kursus toimub Allikamaja koolituskeskuses, Lühike jalg 6a.

Koolituse sisu:

Koolitus sisaldab teoreetilist ja praktilist rahvarõivaõpet ning rahvakultuurialaseid loenguid. Kursuse käigus valmib üks rahvarõiva põhikomplekt (meeste või naiste või laste, või neiu ja noormehe). Koolituse lõpus väljastatakse lõpetajatele tunnistus.

Kursus algab 2017 a septembris ja kestab kokku kaks õppeaastat. Tunnid toimuvad kord kuus nädalavahetustel (kokku 18 x). Vahepealsel ajal teeb osaleja kodus iseseisvat tööd. Lisaks tuleb läbida kohustuslikud lisakursused vastavalt valitud komplektile ning koolituskavale ja soovi korral võib läbida valikkursuseid. Koolituse käigus valmib osalejal kirjalik töö ja metoodiline materjal. Koolituse läbinutel on võimalik kutsestandardi tingimustele vastavalt taotleda rahvarõiva meistri kutsetunnistust.  

Koolitusleping:

Iga kursusega sõlmitakse koolituse läbiviiimise eel koolitusleping. Leping sõlmitakse tähtajaga 2 (kaks) aastat. Lepingut saab pikendada kursuslase ettepanekul ja poolte kokkuleppel.

Koolituse hind ja maksetingimused:

Põhikursus: 210€ poolaastas

Vajalikud lisakursused: 5-6€ ak/tund

Põhikursuse eest tasutakse neljas osas enne iga poolaasta kursuste algust. Vajalike lisakursuste ja valikkursuste eest saab tasuda jooksvalt kogu kursuse vältel, tingimusel, et tasu on laekunud enne tunni toimumist.

Lisainfo: katli@folkart.ee                                                         Tagasi eelmisele lehele