Kursus toimub koostöös Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu koolituskeskusega.

MINU RAHVARÕIVAS - SÄRGIST SÕBANI

Registreerun

 Uus grupp alustab tööd 2017.a. sügisel!


Aeg:
kell 10.00 - 17.00 

2017 ÕPPEAASTA

16. - 17. september

21. - 22. oktoober

11. - 12. november

9. - 10. detsember

2018 ÕPPEAASTA

20. - 21. jaanuar

17. - 18. veebruar

10. - 11. märts

14. - 15. aprill

12. - 13. mai 

Maht: 288 akadeemilist tundi

Hind: 840 EUR (1 poolaasta 210 EUR)

Kursus toimub Allikamaja koolituskeskuses, Lühike jalg 6a.

MTÜ Rahvarõivas alustab uut rahvarõivakoolitust. Tule osale ise või kingi sõbrale koolitus kinkekaardiga.

Koolituse sisu:

Koolitus sisaldab teoreetilist ja praktilist rahvarõivaõpet ning rahvakultuurialaseid loenguid. Kursuse käigus valmib üks rahvarõiva põhikomplekt (meeste või naiste või laste, või neiu ja noormehe). Koolituse lõpus väljastatakse lõpetajatele tunnistus.

Kursus algab 2017 a septembris ja kestab kokku kaks õppeaastat. Tunnid toimuvad kord kuus nädalavahetustel (kokku 18 x). Vahepealsel ajal teeb osaleja kodus iseseisvat tööd. Lisaks tuleb läbida kohustuslikud lisakursused vastavalt valitud komplektile ning koolituskavale ja soovi korral võib läbida valikkursuseid. Koolituse käigus valmib osalejal kirjalik töö ja metoodiline materjal. Koolituse läbinutel on võimalik kutsestandardi tingimustele vastavalt taotleda rahvarõiva meistri kutsetunnistust.  

Koolitusleping:

Iga kursusega sõlmitakse koolituse läbiviiimise eel koolitusleping. Leping sõlmitakse tähtajaga 2 (kaks) aastat. Lepingut saab pikendada kursuslase ettepanekul ja poolte kokkuleppel.

Koolituse hind ja maksetingimused:

Põhikursus: 210€ poolaastas

Vajalikud lisakursused: 5-6€ ak/tund

Põhikursuse eest tasutakse neljas osas enne iga poolaasta kursuste algust. Vajalike lisakursuste ja valikkursuste eest saab tasuda jooksvalt kogu kursuse vältel, tingimusel, et tasu on laekunud enne tunni toimumist.

Lisainfo: katli@folkart.ee