Kursus toimub koostöös Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu koolituskeskusega. 

RAHVARÕIVAS AJASTUTE LÕIKES

Registreerun

Reet Piiri


 

Loengul antakse ülevaade rahvarõivastest ajastuste lõikes. Põhjalikumalt räägitakse rahvarõivakomplektide erinevatest, nii uutest kui ka vanematest, esemetest. Lisaks antakse soovitusi rahvarõivahuvilistele kuidas erinevaid esemeid omavahel sobitada ja komplekteerida, et saaks kokku panna paikonnale iseloomuliku tervikkomplekti.

Lektor Reet Piiri on töötanud Eesti Rahva Muuseumis üle 30 aasta teadur-kuraatorina. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloolane-etnoloog erialal. Muuseumi tööaastate sisse mahub nii näitusi kui uurimustöid Eesti rahvakultuuri alalt. Tähtis osa tema tegevusest on rahvarõivaste ja rahvakunsti propageerimine erinevate loengute ja artiklite kaudu. Umbes 20 aastat on ta olnud õpetajana tegev nii Tallinna kui Tartu rahvarõivaste valmistajate koolis. Lühemaid ja pikemaid loengukursusi on lugenud mitmes Eesti kõrgkoolis, järjepidevalt alates rahvusliku käsitöö osakonna loomisest alates Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias.