TUNNE ESIVANEMATE EHTEID 

Registreerun

Jana Reidla  


Aeg Kuupäev täpsustamisel!
Maht 6 akadeemilist tundi
Hind 24 eurot


See loengusari on Sulle, kui Sind huvitavad eestlaste ajaloolised ehted. Saad teada, millal ja kuidas on neid kantud, milliseid erinevaid ehtetüüpe meil on läbi aegade kasutusel olnud, mis neist on kõige pikemalt püsinud, mis ammu kadunud, mis kohapeal välja mõeldud ja millistele on eeskujud mujalt tulnud ning kes ja millest ehteid valmistasid. Loengute raames on võimalik ka ajalooliste ehete koopiaid lähemalt uurida, nende kandmist proovida ja neid endale osta või tellida.

I kord

Muinasaeg. Ehetest ja ehtimisest kuni 13. sajandini. Saad vastused paljudele küsimustele, näiteks: mis on oimuehe, rinnakee, rinnanõel, keejagaja ning kuidas neid kanti? Kus ja kuidas kasutada hoburaudsõlge? Millest tehti helmekeesid?

II kord
Keskaeg. Ehetest ja ehtimisest 14.–17. sajandil. Saad vastused ka sellistele küsimustele nagu: mis oli vahet maa- ja linnarahva ehetel? Mis on rinnalehed, tinulised, vaselised, krõllid ja paatrid? Millised ehted keskajal juurde tulid ja millised kasutuselt kadusid?

III kord
Uusaeg. Milliseid ehteid kanda 18.–19. sajandi rahvarõivastega? Mille poolest erinevad sõlg ja prees? Kas kuhiksõlge kanti kõikjal Eestis? Kas on olemas nn kihelkondlik ehe ja millised on Eesti eri piirkondade ehtetraditsiooni erinevused? Kuidas on seotud rahvusvahelised kunstistiilid ja professionaalsed kullassepad meie rahvapäraste ehetega?

Lektor Jana Reidla on hariduselt Tartu Ülikooli ajalooteaduskonna lõpetanud etnograaf. Töötanud Eesti Rahva Muuseumis ja raamatute toimetajana. Pereettevõte Schenkenberg OÜ tegeleb alates 2005. aastast Eesti ajalooliste ehete populariseerimisega, tutvustades ning valmistades neid. Sellega seoses valmis 2012. aasta kevadel ka raamat „Eesti ehtekultuur muinasajast uusajani“, mis tugineb Eesti arheoloogide, etnograafide ja kunstiajaloolaste uurimistööle.