Kursus toimub koostöös Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu koolituskeskusega.

VASELISED

Registreerun

Astri Kaljus

Aeg pühapäeval 11.00 - 18.00
Maht 8 akadeemilist tundi
Hind 


Kursus toimub Allikamaja koolituskeskuses, aadressil Lühike Jalg 6 A


Pronksspiraalkaunistusi ja nende katkeid on Eesti aladelt leitud arheoloogilistelt kaevamistelt matustest. Hiljemalt II aastatuhande teisest poolest on pronksspiraalkaunistusi kasutatud peamiselt Läänemere idakaldal ja Soome lahe ümbruses. Etnograafilise materjalina on Eesti Rahva Muuseumis kaks pronksspiraalidest võrgendi juppi, rahvapärase nimetusega vaselised ja väga vähesel määral vööde ja paelte otstes. Pronkskaunistustega ilustati Eestis eelkõige naiste sõbasid, põllesid ja peakatteid. Tegemist on väga vana tehnikaga, mis on lihtsamate kaunistusvõtete poolt nagu tikkimine, pilutamine jm tahaplaanile jäänud.

Eesmärk
: Tutvustada pronksspiraalidega kaunistamise erinevaid tehnikaid ja töövõtteid; valmistada pronksspiraalidest tööproovidena erinevaid kaunistusdetaile.
Sisu:
• Sissejuhatus: antakse ülevaade pronksspiraalkaunistuste kasutamisest Eestis, tuginedes arheoloogilisele ja etnograafilisele materjalile.
• Pronkstraadist spiraaltorude valmistamine.
• Pronksspiraalide punumine paelte sisse.
• Pronksspiraalvõrgendite tegemine.
• Õppetöö toimub loengu, arutelu ja praktilise tööna

Astri Kaljus lõpetas 2008. a. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias rahvusliku tekstiili eriala, spetsialiseerumisega muuseumitööle ja tekstiilikujundusele. Lõputöö teemaks oli "Rekonstruktsioon Paistu vaipseelikust". Koos lõpudiplomiga omandas tekstiiliala rahvakunsti- ja käsitöömeistri kutsekvalifikatsiooni III astme tunnistuse. Oma lõputöö valmistamisest ilmus 2009. a. artikkel ERMi aastaraamatus nr. 52. Vanade tekstiilide uurimine ja rekonstrueerimine on jätkuvalt huvi pakkunud. 2009.a. valmistas kangad Tartu Linnamuuseumi näituse "Kangas hansalinnas" 14. saj. kaupmeherõivastuse rekonstruktsioonile. 2010.a. tegi Parisselja leiu ainelise umbkuue rekonstruktsiooni Pärnu Muuseumile. Tegutseb MTÜ Lossi Gild liikmena. Annab käsitöö kursusi Viljandimaa Rahvakunstiühingus